Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

  Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

  Comunicarea actelor de procedura

  Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

  Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

  Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

  Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

  Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

  Executari directe, respectiv:
    - Evacuari 
    - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
    - Vizitarea minorului
    - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

  Executari indirecte:
    - Urmarirea mobiliara a creantelor 
    - Urmarirea imobiliara a creantelor

  Popriri

  Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin

  Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)

  Procese - verbale de oferta reala

  Confiscari

  Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale

  Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta noastra.

Licitatii

Decembrie 2023
Lu Ma Mi Jo Vi Du
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31